گواهی و مدارک

قالیشویی امین اوغلی دارای گواهی نامه ثبت و پروانه کسب در سال 1360 کار خود را اغاز و بعد از گرفتن پروانه کسب به صورت رسمی آغاز به ارائه خدمات نمود.